Vítězslava Nezvala 801/1
73601 Havířov - Město

Tel.: 420 596 411 343
e-mail: info@vsss.cz

Přijímací řízení pro studium v Akademickém roce 2015/16 proběhne na základě podané přihlášky ke studiu na VŠSS a doložení požadované dokumentace.

V souladu s akreditačními  materiály, schválenými Akreditační komisí MŠMT ČR, nabízí VŠSS v rámci  bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa dva studijní obory:

Oba obory spojují znalosti ekonomických, právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající teoretické znalosti a také praktické dovednosti nezbytné pro kvalitní uplatnění v praxi. Oba obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Studium je tříleté, absolventi získají titul bakalář (Bc.).

_____________________________________________________
Přístup do staré pošty
je na záložce Kontakty
 
(www)
počítadlo.abz.cz