Vysoká škola členem významných institucí

Young woman using digital tablet at cafe

Vysoká škola sociálně správní  v letošním roce oslavuje deset let své existence. Vstup do další dekády je doprovázen přistoupením vysoké školy k několika významným institucím, jako jsou Asociace vzdělavatelů v sociální práci, European Research Institute for Social Work nebo Česká společnost ekonomická. Vysoká škola sociálně správní se také stala členem skupiny PRIGO Group, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku.