Vysoká škola řešitelem nejen vědeckých projektů a členem významných institucí

V letošním roce jsme získali řadu nových projektů. Poskytovateli prostředků pro jejich řešení jsou zejména Technologická agentura ČR (TAČR) a Evropská unie v rámci programů INTERREG nebo OPVVV.
Přistoupili jsme také k dalším významným institucím, jako jsou Asociace vzdělavatelů v sociální práci, European Research Institute for Social Work, Hospodářská komora ČR nebo Česká společnost ekonomická. Vysoká škola sociálně správní se také stala členem skupiny PRIGO Group, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku.