Vazbu Bakalářské práce si můžete objednat na studijním oddělení nebo na tel. č. 596 492 266, 602 763 984 (VAN Havířov).

Přílohy vyhlášky:

PŘÍLOHA 1 – Témata BP pro obor MSS
PŘÍLOHA 2 – Témata BP pro obor VES

Základní informace ke zpracovávání a odevzdání BP – ke stažení (pdf)

Směrnice rektora č. 1/2015 – Zásady pro vypracování bakalářské práce

Přílohy směrnice:

Příloha 1 – Obálka BP
Příloha 2 – Titulní list BP
Příloha 3 – Prohlášení
Příloha 4 – Anotace bakalářské práce

Zásady zpracování BP:

Zásady zpracování BP

Příklad možného zpracování BP:

Šablona pro zpracování BP je ke stažení v Učebních materiálech, ve složce Fiala na stránce školy.