prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

Christiana Kliková je prorektorkou Vysoké školy sociálně správní pro výzkum, vývoj a inovace a garantkou oboru Veřejná ekonomika a správa ve studijním programu Hospodářská politika a správa. Je profesorkou v oboru Ekonomie a mimo jiné působila jako proděkanka pro vědu a výzkum na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě, vedoucí katedry národohospodářské a členka Vědecké rady a Oborové rady doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a profesorka na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zároveň je členkou Oborové rady a Oborové komise doktorského studia tamtéž. Zabývá se zejména hospodářskou a sociální politikou, institucionálním prostředím ekonomiky, hospodářskou soutěží a mezinárodní konkurenceschopností. Je spoluautorkou populární učebnice hospodářské politiky, která je používána jako studijní literatura na většině ekonomicky a právnicky zaměřených fakult v ČR i na Slovensku. Působila jako řešitelka mnoha vědecko-výzkumných projektů a je autorkou několika desítek publikací vč. publikací v impaktovaných časopisech a několika monografií. Vedla nejen stovku bakalářských a disertačních prací, ale byla úspěšnou školitelkou vice než desítky studentů doktorského studia.

Konzultační hodiny: Čt 14:00 – 15:00 hod.

Kancelář: 307

Tel.: +420 553 401 168

E-mail: klikova@vsss.cz