Interní členové Akademické rady:

Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předseda
Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. tajemník
Prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.

Externí členové Akademické rady:

Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. prorektor Vysoké školy finanční a správní, Praha
Ing. Tomáš Hűner Siemens Česká republika, ředitel divize Energy Management
Mgr. Jana FEBEROVÁ primátorka města Havířova
Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prorektor Vysoké školy podnikání a práva a.s. Ostrava
Ing. Mojmír Kašprišin ředitel pro správu majetku, MORAVIA STEEL a.s.
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Praha
Prof. dr. hab.
Wiesława Korzeniowska
Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, Polsko
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
Ing. Jan Skipala, Ph.D. prezident, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, Ostrava
Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislavě
Prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. Ekonomická fakulta Technické univerzity Košice