Projects realized by our academic staff

Researcher Title of the project Source Period
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daň z příjmu právnických osob v ČR a návrh legislativních změn v kontextu snah o harmonizaci
v Evropské unii ve smyslu de lege ferenda (402/08/0763)
GAČR 2008-2010
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice GAČR 2017-2019
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní chaos pro indukovaná zobrazení (15-08294S) GAČR 2007-2009
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diskrétní dynamické systémy (P201/10/0887) GAČR 2010-2014
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Měření mzdové diskriminace podle pohlaví (P402/11/2464) GAČR 2011-2013
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy (15-08294S) GAČR 2015-2017
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších ekonomik zemí EU (402/08/1015) GAČR 2008-2011
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu
Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management,
registrační číslo projektu (CZ.1.07/2.2.00/07.0427)
OPVK 2009-2012
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Inovace a rozvoj doktorského studia při využití meziuniverzitní spolupráce, registrační číslo projektu (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0419) OPVK 2006-2008
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti, registrační číslo projektu (CZ.1.07/2.2.00/15.0111) OPVK 2010-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Projekt týkající se zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (CZ.1.07/2.1.00/32.0015) OPVK 2011-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Projekt týkající se zvýšení prostupnosti studentů z nižších stupňů na VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0079) OPVK 2012-2014
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů (CZ.1.07/2.2.00/15.0276)
OPVK 2010-2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňová kvóta a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a legislativní změny ve smyslu
de lege ferenda.
Hlávkova nadace 2010
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech Hlávkova nadace 2013
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant Hlávkova nadace 2012
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje v kontextu ekonomické krize (SP2012/105) MŠMT 2012
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Dopad korporatívneho zdanenia na vybrané sektory ČR (SP2013/176) MŠMT 2013
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR (SP2014/145) MŠMT 2014
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.,
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Vplyv fiškálneho deficitu na ekonomický rast a možnosti jeho optimálneho znižovania v ČR (SP2015/110) MŠMT 2015
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015) MŠMT 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.,
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE (MUNI/A/1076/2016) MŠMT 2016
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Příprava kombinované formy studia vybraných oborů (RP211/2007, RP212/2008) MŠMT 2007-2008