Formuláře žádostí a dokumenty ke stažení

Formuláře žádostí a dokumenty vztahující se k odborné praxi jsou nyní aktualizovány. Dostupné jsou v listinné podobě na studijním oddělení vysoké školy v úředních hodinách.