JSME PARTNEREM MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU:

Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe

Vytvořit podmínky pro navázání spolupráce mezi ekonomicky zaměřenými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, které by vedly k dlouhodobé spolupráci vědecko-výzkumných a pedagogických pracovníků, si klade za cíl projekt financovaný Mezinárodním Visegradským Fondem (International Visegrad Fund). Partnerem tohoto projektu je také Vysoká škola sociálně-správní, Havířov, která podobně jako ostatní participující vysoké školy věnuje v projektu pozornost jednak celé řadě oblastí vysokoškolského studia (např. e-learningu), jednak problematice malého a středního podnikání v participujících zemích.

Více informací můžete získat na www.ekf.tuke.sk/ivf, www.visegragfund.org.