Vedoucí katedry:

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc.

Členové katedry:

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.
Doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D
Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.  externí pedagog
Ing. Jiří Polách  externí pedagog
Ing. Radek Foldyna  externí pedagog

Předměty garantované katedrou ekonomie a evropské integrace:

 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Hospodářská politika
 • Evropská integrace
 • Hospodářská politika EU
 • Management
 • Projektový management
 • Základy projektování
 • Základy projektování v sociálních službách
 • Krizové řízení
 • Účetnictví
 • Sociální ekonomika a podnikání
 • Management sociálních služeb
 • Peníze, banky a finanční trhy
 • Management a marketing veřejného sektoru
 • Diplomový seminář