Vedoucí katedry:

Doc. Ing. Josef Fiala, CSc.

Členové katedry:

Doc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Ing. Jaroslav Šigut
Ing. Iva Harbichová
Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.   externí pedagog
Ing. Orlando Arencibia, Ph.D.   externí pedagog
Doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.   externí pedagog

Předměty garantované katedrou kvantitativních metod a informatiky:

  • Kvantitativní metody 1
  • Kvantitativní metody 2
  • Informatika
  • Informační systémy ve veřejné správě
  • Informační a komunikační technologie
  • Manažerské informační systémy
  • Metody a techniky sociálních výzkumů a statistická analýza dat
  • Diplomový seminář