Vedoucí katedry:

Doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D.

Členové katedry:

Doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D.
Doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc.
PhDr. Viera Vavrečková, Ph.D. zástupce vedoucí katedry
Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D.
Doc. MUDr. Bohuslav Chvajol, CSc.
PhDr. Vanda Gradková, MPA
PhDr. Julie Švábová
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
ThLic. Dr. Vladimír Šiler
Mgr. Bohumila Durčáková
Mgr. Jan Malchar
PhDr. Janusz Karpeta
PaedDr. Marcela Adámková
Mgr. Olga Sztwiertniová
Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.  externí pedagog
Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.   externí pedagog
PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.  externí pedagog
JUDr. Jaromír Richter  externí pedagog
Mgr. Václav Kubečka externí pedagog

Předměty garantované katedrou sociálních věd a práva:

 • Psychologie a sociologie
 • Sociální politika
 • Právo
 • Správní právo
 • Právo EU
 • Úvod do právní teorie a praxe I. – lV.
 • Úvod do psychologické teorie I. – ll.
 • Zdraví a nemoc – psychosociální aspekty
 • Úvod do sociologické teorie
 • Odborná praxe a supervize I. – lV.
 • Psychohygiena a sociálně-psychologické dovednosti v sociální práci
 • Právo pro sociální pracovníky
 • Sociální problematika rodin – Metody sociální práce s rodinou
 • Metody sociální práce se seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými
 • Metody sociální práce s klienty ohroženými specifickými riziky
 • Metody sociální práce s jednotlivcem
 • Metody poradenské praxe v sociální práci
 • Metody sociální práce se skupinou a komunitou
 • Sociálně psychologický výcvik
 • Menšinové a etnické skupiny
 • Sociální zabezpečení
 • Krizová intervence
 • Sociální patologie
 • Kazuistický seminář I. – II.
 • Sociální práce
 • Sociální poradenství
 • Sociální služby a standardy kvality
 • Teorie a metody sociální práce
 • Sociální poradenství a supervize
 • Etika
 • Základy sociální práce
 • Úvod do studia a dějin sociální práce
 • Filosofie a etika
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Odborná konverzace
 • Diplomový seminář