Vedoucí katedry:

Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 

Členové katedry:

Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Ing. Marcela Janiurková
Ing. Anna Kovářová
PhDr. Jana Sobčíková
Ing. Eliška Skřídlovská
Mgr. Jiří Moskala, MPA
JUDr. Miloš Matula, CSc.  externí pedagog
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc.  externí pedagog
Ing. Vojtěch Beck  externí pedagog

Předměty garantované katedrou veřejné ekonomiky a správy:

 • Veřejná ekonomie
 • Veřejné finance
 • Veřejný sektor
 • Veřejná správa
 • Veřejné finance a daňová soustava
 • Personální práce ve veřejné správě
 • Daně a daňová politika
 • Politika zaměstnanosti
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Ekonomika sociálních služeb
 • Veřejný sektor a jeho řízení
 • Demografie, regionální rozvoj a komunitní plánování
 • Regionální ekonomika a politika
 • Ekonomika municipalit
 • Diplomový seminář