Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. se stala dne 3. října 2014 členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vznikl v listopadu roku 2013 jako iniciativa několika zástupců sociálních podniků v Moravskoslezském kraji.
V současné době jej tvoří 34 sociálních podniků a jiných subjektů, jejichž působnost je na území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jedinečné seskupení, založené na regionální spolupráci subjektů v oblasti sociálních inovací a sociálního podnikání.

 Mezi základní cíle klastru patří:

– posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů a zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, sdílení informací a realizace společných projektů

– usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního podnikání a iniciace vzniku nových sociálních podniků

– podpora rozvoje stávajících sociálních podniků

– usnadnění přístupu k finančním zdrojům na rozvoj činnosti

– efektivní komunikace s veřejným a vzdělávacím sektorem

– vzdělávání a zvyšování kvalifikace v sociální ekonomice, osvěta a výchova specifických skupin především v otázkách sociálního bydlení

Více zde: http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/