Novinky

V listopadu  2016 byly autory VŠSS  vydány tyto publikace:

Knihovna VŠSS umožňuje využívání knihovního fondu (nejen knih, ale i vybraných odborných časopisů), ale i  také přístup na internet. Všechny tituly knihovního fondu jsou obsaženy v databázi, která je přístupné uživatelům na počítačích v knihovně, nebo na stránkách školy.

Pro potřeby posluchačů je knihovna otevřena denně:
dopoledne od 09:00 do 11:00,
odpoledne od 13:00 do 14:00,
nebo po domluvě na sekretariátu rektora.

Činnost knihovny upravuje Knihovní a výpůjční řád knihovny.

Vypůjčky jsou realizovány na sekretariátu rektora

ON-LINE katalog zde

Převážná většina titulů je orientovaná do oblasti ekonomie, ekonomiky, hospodářské politiky, managementu, práva, veřejné správy, sociologie, psychologie, informatiky, financí, geografie a dalších oblastí, spojených s odborným zaměřením pracovníků VŠSS a akreditovanými studijními obory.

Postupné rozšiřování knihovního fondu je jednou z priorit VŠSS. Přesto, že je tato priorita finančně náročná, knižní fond je a bude rozšiřován i o odpovídající zahraniční literaturu.  Knihovně zpřístupňuje také všechny publikační výstupy pedagogů VŠSS, včetně sylabů, skript a studijních opor pro kombinovanou formu studia.

V knihovně jsou k dispozici také karentované i odborné časopisy a periodika jako Veřejná správa, Politická ekonomie, Comparative Economic Studies, Journal of Comparative Economics, Finance a úvěr, Moderní řízení, Prosperita, Ekonomie a management, Business World, Finanční manažer.

C:\Documents and Settings\Administrator\Plocha\knihovna - foto\100-0042_IMG.JPG

Knihovna využívá knihovní systém Clavius, který dává široké možnosti vyhledávání všech druhů dokumentů a tvorby rešerší. Zahrnuje využívání technologie čárových kódů při manipulaci s dokumenty ve všech modulech.