2016

Dne 18. května 2016 proběhne v budově Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
Plac Marcina Lutra 17 (Poland) konference „POLSKO-ČESKÉ ZKUŠENOSTI
V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE“, jejímž spolupořadatelem je VŠSS Havířov – POZVÁNKA ZDE

 

Program Konferencji

900 – 930               rejestracja uczestników

935 – 945               otwarcie Konferencji

 

Sesja I

945 – 1100

 • dr Elżbieta Maj„Pomoc społeczna w ujęciu prawnym”
 • dr Tadeusz WojtuszekWyniki badań przeprowadzonych na obszarze województwa śląskiego
  nt. „Stosowanie zasady subsydiarności w pomocy społecznej”
 • dr Konrad Łoś„Pomoc społeczna – aspekt finansowy”

1100 – 1130              przerwa kawowa

 

Sesja II

1130 – 1300

 • dr Elżbieta Maj „Pomoc społeczna jako element polityki społecznej państwa”
 • dr hab. Eva Wagnerová„Opieka socjalna jako komponent sektora publicznego w Republice Czeskiej”
 • dr hab. Zlata Ondrušová, dr hab. Josef Fiala„Edukacja pracowników socjalnych w VŠSS w Havířov”
 • dr Aleksandra Wilk „Finansowy system wsparcia rodzin zastępczych w polskim systemie prawnym –
  rozważania na tle najnowszych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych”
 • dr Vojtěch Beck„Przedsiębiorczość w zakresie opieki socjalnej w Republice Czeskiej”
 • dr Zygmunt Kukuła„Przykłady negatywnych zjawisk występujących w praktyce działalności jednostek
  organizacyjnych pomocy społecznej w Polsce” (wyniki badań)

1300 – 1345         lunch

 

Sesja III

Panel ekspercki

1345 – 1445       Wystąpienia specjalistów z poszczególnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

1445 – 1545       Dyskusja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, propozycje i rozwiązania wymagające
zmian prawnych i organizacyjnych (funkcjonalnych) w zakresie świadczenia pomocy społecznej

1545 – 1600       Zakończenie konferencji