Katedra ekonomie, hospodářské politiky a správy

Členové katedry

prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
vedoucí katedry
garant oboru Veřejná ekonomika a správa

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Ing. Ondřej Jajkowicz

Garantované předměty

Mikroekonomie
Makroekonomie
Hospodářská politika
Evropská integrace
Hospodářská politika EU
Veřejná ekonomie
Veřejný sektor
Veřejná správa
Demografie, regionální rozvoj a komunitní plánování
Regionální ekonomika a politika
Politika zaměstnanosti
Personální práce ve veřejné správě
Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika municipalit
Ekonomika sociálních služeb
Diplomový seminář