Katedra financí, účetnictví a daní

Členové katedry

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
vedoucí katedry

Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Petr Skalka, Ph.D.
Ing. Ivana Kuchařová

Garantované předměty

Veřejné finance
Veřejné finance a daňová soustava
Daně a daňová politika
Účetnictví
Peníze, banky a finanční trhy
Diplomový seminář