Katedra kvantitativních metod a informatiky

Členové katedry

doc. Ing. Josef Fiala, CSc.
vedoucí katedry

doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Ing. Jaroslav Šigut

Garantované předměty

Kvantitativní metody 1
Kvantitativní metody 2
Informatika
Informační systémy ve veřejné správě
Informační a komunikační technologie
Manažerské informační systémy
Metody a techniky sociálních výzkumů a statistická analýza dat
Projektový management
Základy projektování
Základy projektování v sociálních službách