Poslání a vize

Vysoká škola sociálně správní je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání sociálně ekonomického zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Vysoká škola sociálně správní vstupuje již do druhého desetiletí své existence. Staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost.

Primární cílem Vysoké školy sociálně správní je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání. Vysoká škola sociálně správní je členem PRIGO Group, silné skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Bude vždy usilovat o to, aby její absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Vysoká škola sociálně správní má, kromě akreditací vysokoškolských studijních programů, akreditovanou téměř stovku jiných studijních programů v oblasti profesního manažerského ekonomického nebo právního vzdělávání, rekvalifikací, celoživotního učení a dalšího vzdělávání. Jsme nositeli akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo European Association Comenius.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy sociálně správní je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina našich pedagogů působí externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti časopiseckých článků a klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. Zároveň se významně zapojujeme do praktické činnosti, a to nejen v rámci spolupráce s podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině.