Přihláška

Údaje o střední škole

Údaje o dalším studiu (VOŠ, VŠ)

Výběr studijního oboru

Výběr varianty přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

O prominutí přijímací zkoušky můžete požádat na základě splnění kritéria prospěchu nebo kritéria kvalifikované kompetentnosti. Bližší informace o jednotlivých kritériích naleznete zde. Dokumenty dokládající splnění uvedených kritérií je třeba zaslat na adresu školy nejpozději jeden měsíc před termínem určeným pro konání přijímací zkoušky.

* povinné pole