Přihlášky se podávají na formuláři SEVT č. 491450, nebo na formuláři,  který je k dispozici zde nebo na studijním  oddělení VŠSS (tiskopis). K přihlášce je třeba přiložit profesní životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a dvě pasové fotografie.

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nutno jej uhradit na na uvedený účet.

Účet: 1721792399/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol pro složenku i pro banku: 1111
Specifický symbol pro banku: rodné číslo (bez lomítka)
Specifický symbol pro složenku: rodné číslo (bez lomítka)

Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknoutzde (soubor MS Excel), popř. zde (soubor pdf).

Vyplněnou přihlášku, životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení, dvě pasové fotografie a potvrzení o zaplacení poplatku za  přijímací řízení zašlete na adresu:

Vysoká škola sociálně správní
Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov – Město

K přihlášení můžete využít i elektronickou přihlášku, kterou vyplníte formou formuláře, vytisknete, doplníte přílohami a spolu s potvrzením o úhradě poplatku za přijímací řízení odešlete na výše uvedenou adresu.

Přihlášení uchazeči budou písemně informováni o přijetí ke studiu na VŠSS.

.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

OBOR

PRŮBĚH

Sociální práce

(akad. rok 2016/17 – zahájení v únoru 2017)
(akad. rok 2017/18)

Přijímací řízení pro Akademický rok 2016/17 (zahájení
v únoru 2017) a pro Akademický rok 2017/18 proběhne bez přijímacího testu.
Přijetí pouze na základě podané přihlášky ke studiu a doložení požadované dokumentace.

Veřejná ekonomika a správa

(akad. rok 2017/18)

Přijímací řízení pro Akademický rok 2017/18 proběhne bez přijímacího testu.
Přijetí pouze na základě podané přihlášky ke studiu a doložení požadované dokumentace.

Management v sociální sféře

(akad. rok 2017/18)

Přijímací řízení pro Akademický rok 2017/18 proběhne bez přijímacího testu.
Přijetí pouze na základě podané přihlášky ke studiu a doložení požadované dokumentace.