Slavnostní imatrikulace

Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků se uskuteční dne 3. 11. 2017 ve 13 hod. v aule Vysoké školy sociálně správní. Účast studentů prvních ročníků je žádoucí.