Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 28. 2. 2018.

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 30. 3. 2018.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 2. 4. 2018.

Administrativní poplatek činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 28. 2. 2018 na účet č. 2131120685/8040 (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče).

Po zaplacení administrativního poplatku, zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu studijni@vsss.cz.