Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 30. 4. 2018.

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 1. 6. 2018.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 4. 6. 2018.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 30. 4. 2018 na účet č. 2131120685/8040 (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu studijni@vsss.cz.