Ke studiu bakalářských studijních programů na Vysoké škole sociálně správní, Havířov se mohou přihlásit uchazeči, kteří absolvovali alespoň střední školu s maturitou. Bakalářské studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení bakalářského studia se přiznává absolventům titul „Bakalář“.
Všechny studijní obory jsou akreditovány a realizovány v prezenční a kombinované formě studia.
Ke studiu na Vysoké škole sociálně správní Havířov se pro akademický rok 2017/18 přijímají uchazeči na následující bakalářské studijní programy„Hospodářská politika a správa“ a „Sociální politika a sociální práce“.
Program „Hospodářská politika a správa“ se člení na studijní obory „Veřejná ekonomika a správa“ a „Management v sociální sféře“.
Program „Sociální politika a sociální práce“ je akreditován v oboru „Sociální práce“.

PŘIJETÍ KE STUDIU PRO VŠECHNY STUDIJNÍ OBORY PROBĚHNE POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ POŽADOVANÝCH MATERIÁLŮ, BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

OBOR

PRŮBĚH

Sociální práce

(akad. rok 2016/17 – termín zahájení únor 2017)
(akad. rok 2017/18)

Přijímací řízení pro Akademický rok 2017/18 proběhne bez přijímacího testu.
Přijetí pouze na základě podané přihlášky ke studiu a doložení požadované dokumentace.

Veřejná ekonomika a správa

(akad. rok 2017/18)

Přijímací řízení pro Akademický rok 2017/18 proběhne bez přijímacího testu.
Přijetí pouze na základě podané přihlášky ke studiu a doložení požadované dokumentace.

Management v sociální sféře

(akad. rok 2017/18)

Přijímací řízení pro Akademický rok 2017/18 proběhne bez přijímacího testu.
Přijetí pouze na základě podané přihlášky ke studiu a doložení požadované dokumentace.

Přijímací řízení proběhnou na základě vyhlášek rektora.

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce

Průběh přijímacího řízení a kritéria pro přijetí ve studijním programu „Sociální politika a sociální práce“ upravuje vyhláška rektora č. 6 a 7/2016.

Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce“ Vysoké školy sociálně správní, Havířov pro akademický rok 2016/2017 a 2017/18

Pro akademický rok 2016/17 a 2017/18 bylo přijímací řízení zjednodušeno a proběhne bez přijímací zkoušky.

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře

Průběh přijímacího řízení a kritéria pro přijetí ve studijním programu „Hospodářská politika a správa“ pro akademický rok 2017/18 upravuje vyhláška rektora č. 6/2016.

Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů Vysoké školy sociálně správní, Havířov
pro akademický rok 2017/2018