Rozvrh hodin Letního semestru

Prosím, sledujte záložku „ROZVRHY“, kde budou publikovány případná upřesnění,
popř. změny rozvrhů.

 

 

Rozvrh

Prezenční

Kombinovaná

Studijní program „Hospodářská politika a správa“

1. ročník

Rozvrh_1P

Rozvrh_1K

2. ročník

Rozvrh_2P

Rozvrh_2K
3. ročník Rozvrh_3P
Rozvrh_3K

Studijní program „Sociální politika a sociální práce“

1. ročník

Rozvrh_1PS

Rozvrh_1KS

2. ročník

 Rozvrh_2PS Rozvrh_2KS

3. ročník

Rozvrh_3KS