4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím Č. j.: MSMT-24395/2015 ze dne 17. července 2015 prodloužilo:
obecně prospěšné společnosti Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. se sídlem Havířov – Město, V. Nezvala 801/1, PSČ 73601, IČ 25840886 podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2, § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijními obory Management v sociální sféře a Veřejná ekonomika a správa do 30. listopadu 2020, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 3. roky.
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím Č. j.: MSMT-45181/2014 ze dne 19. prosince 2014 udělilo:
obecně prospěšné společnosti Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. se sídlem Havířov – Město, V. Nezvala 801/1, PSČ 73601, IČ 25840886 podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů( zákon o vysokých školách) o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce do 31. prosince 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 3 roky.
2.
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím č. j.: 29574/2011-M3 ze dne 17. října 2011 prodloužilo:
obecně prospěšné společnosti Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. se sídlem Havířov – Město, V. Nezvala 801/1, PSČ 73601, IČ 25840886 podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijními obory Management v sociální sféře a Veřejná ekonomika a správa do 30. listopadu 2015, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 3. roky.
1.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím č. j. 27 259/2007 – 30 ze dne 30. listopadu 2007 udělilo :
obecně prospěšné společnosti Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. se sídlem Havířov- Město, V. Nezvala 801/1, PSČ 736 01, IČ 258 40 886 podle § 39, § 87 písm. f) a § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu;
podle § 39 odst. 9, § 78 odst. 1, § 79 odst. 4, § 87 písm. g) a § 105 zákona o vysokých školách na dobu čtyř let do 30. listopadu 2011 akreditaci bakalářskému studijnímu programu „Hospodářská politika a správa“ se dvěma studijními obory „Veřejná ekonomika a správa“ a„Management v sociální sféře“ s prezenční a kombinovanou formou studia a se standardní dobou studia 3 roky.