VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO STUDENTY PŘIJATÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017

Základní výše školného se oproti předchozímu akademickému roku nemění za předpokladu, že student uhradí školné v jedné splátce před zahájením akademického roku.

Studijní program/forma st. Školné při platbě
za
akademický rok
(platba za celý rok)
Školné při dvou
splátkách (po sem.)
Školné při desíti
splátkách (po měs.)

Hospodářská politika a správa

Prezenční studium 29 000,- Kč 30 980,- Kč

(2 x 15 490,- Kč)

34 000,- Kč

(10 x 3 400,- Kč)

Kombinované studium 28 000,- Kč 29 980,- Kč

(2 x 14 990,-Kč)

33 000,- Kč

(10 x 3 300,- Kč)

Sociální politika a sociální práce

Prezenční studium 31 800,- Kč 33 780,- Kč

(2x 16 890,- Kč)

37 000,- Kč

(10 x 3 700,-Kč)

Kombinované studium 29 800,-Kč 31 780,-Kč

(2 x 15 890,- Kč)

35 000,- Kč

(10 x 3 500,- Kč)

První semestr studia je vždy nutno uhradit v příslušné výši jednou splátkou.

 

 

VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO STUDENTY, KTEŘÍ ZAHÁJILI STUDIUM V AKADEMICKÉM ROCE 2015/16 NEBO DŘÍVE

 

Studijní program/forma st.

Začátek studia v a.r.  2014/15

Začátek studia v a.r. 2015/16

Hospodářská politika a správa

Prezenční studium 14 000,- Kč / sem 14 500,- Kč / sem
Kombinované studium 13 500,- Kč / sem 14 000,- Kč / sem

Sociální politika a sociální práce

Prezenční studium 15 900,- Kč / sem
Kombinované studium 14 900,- Kč / sem 14 900,- Kč / sem

Se studentem je uzavírána smlouva o studiu, která zahrnuje standardní dobu studia.
Školné za první semestr se hradí nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy
o studiu, školné za druhý semestr (pokud není uvedeno jinak – viz tabulka) do 31. 1. příslušného akademického roku.

Platba

Číslo účtu: 1721792399/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 1111
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)