VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 – PRO NOVĚ PŘIJATÉ STUDENTY

V případě, že školné bude hrazeno měsíčně, je nutno platbu za 1. semestr studia uhradit v příslušné výši jednou splátkou.

 

Studijní program/forma st. Školné při platbě
za
akademický rok
nebo dvou splátkách
Školné při desíti
splátkách (po měsících)

Hospodářská politika a správa

Prezenční studium 31 980,- Kč
(2 x 15 990,- Kč)
35 500,- Kč

(10 x 3 550,- Kč)

Kombinované studium 30 980,- Kč
(2 x 15 490,- Kč)
34 500,- Kč

(10 x 3 450,- Kč)

Sociální politika a sociální práce

Prezenční studium 33 780,- Kč
(2 x 16 890,- Kč)
37 500,- Kč

(10 x 3 750,-Kč)

Kombinované studium 31 780,- Kč
(2 x 15 890,- Kč)
35 000,- Kč

(10 x 3 500,- Kč)

Školné za 1. semestr studia je vždy nutno uhradit v příslušné výši jednou splátkou.

Se studentem je uzavírána smlouva o studiu, která zahrnuje standardní dobu studia.
Školné za první semestr se hradí nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy
o studiu, školné za druhý semestr (pokud není uvedeno jinak – viz tabulka) do 31. 1. příslušného akademického roku.

Platba

Číslo účtu: 1721792399/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 1111
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)