Poplatky spojené se studiem

Na Vysoké škole sociálně správní jsme si vědomi mnohdy tíživé sociální situace uchazečů, studentů a jejich rodin. Proto Vám umožníme nejprve studovat a poté platit školné. Víme, že Vás dokážeme připravit pro výkon budoucího povolání a zajistit Vám vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Proto také víme, že nám své studium v budoucnu uhradíte. Nabízíme Vám možnost odkladu poplatků spojených se studiem až na dobu po ukončení studia, a to až po dobu dvojnásobku standardní doby studia. To znamená, že studium můžete začít splácet až po devíti letech od jeho zahájení. Možnost odkladu poplatků spojených se studiem se nevztahuje na studium oboru Sociální práce v kombinované formě. Konkrétní podmínky platby za studium si můžete sjednat smluvně ještě před zahájením studia.

Výše školného pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2018/2019

Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 19.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 1.990,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Elitní studium v Ostravě

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 0,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 0,- Kč/měsíc

Stipendium minimálně ve výši 1.000,- Kč/měsíc

Studijní obor Management v sociální sféře

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 19.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 1.990,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Studijní obor Sociální práce

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 34.900,- Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.990,- Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500,- až 2.000,- Kč/měsíc