Vedení vysoké školy

Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.

prorektorka

tel.: 553401166 místnost 112

Doc. Ing. Josef Fiala, CSc.

rektor

tel.: 553401165 místnost 110

Kamila Bujasová

ředitel společnosti, kvestor

tel.: 553401163 místnost 008