Úřední deska

Vyhlášky rektora

NOVÉ vyhlášky
Vyhláška rektora č. 9/2018 Poplatky a školné pro akademický rok 2018/2019
Vyhláška rektora č. 10/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019
Vyhláška rektora č. 11/2018 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Vyhláška rektora č. 1/2017 Poplatky a školné pro akademický rok 2017/2018
Vyhláška rektora č. 2/2017 Zásady pro psaní Bc. prací
Vyhláška rektora č. 3/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018
Vyhláška rektora č. 4/2017 Podmínky zápisu do semestru
Vyhláška rektora č. 5/2017 Pravidla přijímacího řízení
Vyhláška rektora č. 6/2017 Pravidla motivační podpory akademických pracovníků
Vyhláška rektora č. 7/2017 Pravidla o podmínkách studia absolventů VOŠ
Vyhláška rektora č. 8/2017 Zrušovací vyhláška
Vyhláška rektora č. 1/2018 Mimořádné termíny pro přijímací řízení
Vyhláška rektora č. 2/2018 Mimořádné termíny pro přijímací řízení II
Vyhláška rektora č. 3/2018 Mimořádné termíny pro přijímacího řízení III
Vyhláška rektora č. 4/2018 Mimořádné termíny pro přijímacího řízení IV
Vyhláška rektora č. 5/2018 Mimořádné termíny pro přijímacího řízení V
Vyhláška rektora č. 6/2018 Mimořádné termíny pro přijímacího řízení VI
Vyhláška rektora č. 7/2018 Mimořádné termíny pro přijímacího řízení VII
Vyhláška rektora č. 8/2018 Mimořádné termíny pro přijímacího řízení VIII