Vnitřní předpisy

Směrnice rektora

Směrnice 1/2016 Sazebník poplatků
Směrnice 3/2015 Podmínky studia absolventů VOŠ
Směrnice 2/2015 Upřesnění podmínek uznávání předmětů
Směrnice 1/2015 Zásady pro vypracování bakalářské práce
Směrnice 5/2014 Realizace odborné praxe
Směrnice 4/2014 Zveřejňování bakalářských prací
Směrnice 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů
Směrnice 2/2014 Zásady pro vypracování Individuálního plánu kvalifikačního růstu
Směrnice 3/2012 Klasifikace zápočtů a zkoušek a jejich evidence
Směrnice 4/2010 Používání elektronické pošty
Směrnice 3/2010 Pravidla užívání počítačové sítě
Směrnice 4/2009 Sazebník poplatků
Směrnice 3/2009 Pravidla vracení poplatků za studium

Vyhlášky rektora

Vyhláška 3/2017 Organizace akademického roku 2017/2018
Vyhláška 2/2017 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2017/2018
Vyhláška 8/2016 Výše poplatků za studium pro akademický rok 2017/2018
Vyhláška 6/2016 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/2018