Veřejná ekonomika a správa

veřejná ekonomie, veřejná správa, hospodářská politika (včetně sociální a daňové politiky a veřejných financí), právo, správní právo a právo EU, management, finance i ekonomika municipalit

Management v sociální sféře

veřejná ekonomie, veřejná správa, hospodářská politika, právo, management, finance i ekonomika municipalit s důrazem na pochopení významu lidských zdrojů

Sociální práce

sociální politika, sociálně správní činnost, poradenství, sociální prevence a sociálně právní ochrana dětí, sociální ochrana občanů, sociální zabezpečení

Podejte si přihlášku na bakalářské studium ještě teď!

 

STUDIJNÍ OBORY       NEBO     VÍCE INFORMACÍ  

Lidé na vysoké škole

Výuka je zajišťována  především profesory, docenty a odbornými asistenty z řad zaměstnanců školy, významnými odborníky z praxe a externími vyučujícími z vysokých škol celé ČR.

Student  with a teacher at the blackboard  in classroom
Sliderv1-005.jpg

Vysoká škola

sídlí v klidném a od ruchu odděleném prostředí, blízko centra Havířova.

Budova s bezbariérovým přístupem obsahuje 23 učeben vybavených výukovou technikou s celkovou kapacitou 1200 míst.

Součástí školy je moderní přednáškový sál s audiovizuální technikou a odborná  knihovna.

Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

 

VÍCE INFORMACÍ