Vybrané publikace našich akademických pracovníků

 • MACEK, R. Labour Taxation and its Impact on Economic Growth – Complex Analysis. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2018, Vol. 9, No. 1, pp. 49-61.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Role of Social Policy within Economic Policy: Theoretical Categorization. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 143-151. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M., ONDRÚŠOVÁ, Z. Substitute Child Care as a Current Problem of Social Care in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, Vol. 8, No. 4, pp. 237-248.
 • MACKOVÁ, M., KOTLÁN, I. Deactivation of a Pacemaker: Ethical Approach or Managerial Failure? DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, Vol. 8, No. 4, pp. 229-235.
 • LAMPART, M. A Survey of Cournot Oligopoly Dynamics. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 321-332. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M. Actual Problems of Social Care in the Czech Republic. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 301-310. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • HOLUBOVÁ, M., PILNÝ, J., REMR, J., ŠVARC, A., MACKOVÁ, M. Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu. Česká Revmatologie, 2017. roč. 25, č. 1, s. 41-48. ISSN 1210-7905.
 • MACKOVÁ, M. Profesní identita hospicových sociálních pracovníků. In Halaksa, M. a P. Máťoš (eds.) Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno, Tribun, 2017, s. 292-309. ISBN 978-80-1170-6.
 • MACKOVÁ, M. Institut dříve vyslovených přání z pohledu sociálního pracovníka.  In Grendová, K. (ed) Etické problémy súčasnosti. Trnava, Trnavská univerzita, 2017. s. 99-103. ISBN 978-80-568-0024-9.
 • MACKOVÁ, M. Deaktivace kardiostimulátoru u terminálně nemocných. In Martinková, J. a S. Puteková (eds.) Zborník Nové trendy v ošetrovaťelstve III. Trnava, Trnavská univerzita, 2017. s. 23-28. ISBN 978-80-8082-987-2.
 • KOTLÁN, P. Criminal Liability of Legal Persons in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(4): 215–228.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Consequences of the Modernization of Society and Possible Coping Mechanisms, with an Example from Italy.  Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, s. 47-58. ISSN 1213-6204.
 • FIALA J., J. ŠIGUT. aj. MINISTR. Výuka „informatických“ předmětů v ekonomických (manažerských) studijních programech. In Zborník 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Súčasné trendy a výzvy vo vede a vzdelávaní“. Poprad, 2016.
 • DELAGE, A., COUTAND, Y., MELINZ, G., PENNERSTORFER, A., ZIERER, B., BOTEK, O., ULČÁKOVÁ, Š., DOŘIČÁKOVÁ, Š., MANDRYSZ, W., REBELEANU, A., POPESCU, L. a ÚATYÁN, L. Social Enterprise in the Czech Republic.  In  THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
 • PETR, P. Superficiary Right of Building: Origin and Development in Central Europe. DANUBE: Law, Economics ans Social Issues Review, 2016, 7(2): 131–140.
 • KLIKA, Zdeněk, Ivan KOLOMAZNÍK, Dalibor MATÝSEK a Christiana KLIKOVÁ. Critical evaluation of a new method for quantitative determination of minerals in solid samples. Crystal Research & Technology, 2016, Vol. 51, Issue 4, p. 249-264. ISSN 1521-4079
 • JANKŮ, Jan, Rudolf MACEK a Christiana KLIKOVÁ. Political Business Cycles in the OECD Countries: An Initial Analysis. In Economic Policy in the European Union Member Countries XIV. Karviná: OPF SU, 2016, 12 s.
 • UHROVÁ, N., SKALKA, P. The Impact of Minimum Wage Changes on Management in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(3): 183–189.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava, 2015.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální práce s umírajícími a pozůstalými. Brno: Tribun, 2015. 102 s. ISBN 978-80-260-8950-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Profesní identita sociálních pracovníků v hospici. Brno: Tribun, 2015. 65 s. ISBN 978-80-260-8950-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Deactivation of pacemacers and ICDs in the end of life. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, č. 2, s. 232–236. ISSN 2336-3517.
 • MACKOVÁ, Marie. Dying single parent with minor child. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2015, S3, s. 20-22. ISSN 1339-4193.
 • MACKOVÁ, Marie. Plánování péče o děti umírajících rodičů samoživitelů. In: II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 52-59. ISBN 978-80-7395-895-4.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Social Entrepreneur and Its Connection to the Modernization of the Society.  In:  Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. s. 13-21. ISBN 978-83-7996-203-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Political Aspects of the Economic Policy of the Czech Republic. In Economic Policy in the European Union Member Countries XIII. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2015, s. 275-287. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Konkurenceschopnost zemí V4 z hlediska strategie Evropa 2020. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2015, s. 228- 236. ISBN 978-80-225-4078-0.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Competitiveness of Countries in Global Environment. In: Tvrdoň, M., Majerová I. eds. Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, pts I and II. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2015, pp. 379-387. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KOTLÁN, Igor, Zuzana MACHOVÁ a Martin MURÍN. The Interaction Between Fiscal Policy and Economic Growth: Case of OECD Countries. In: Vrontis, D., Weber, Y., Tsoukatos, E. eds. Proceedings of the 8th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business. 2015, Marseille: EUROMED Press, pp. 1339-1352. ISBN 978-9963-711-37-6.
 • MACEK, Rudolf, Zuzana, MACHOVÁ, Lenka, JANIČKOVÁ a Veronika BARANOVÁ. Effective Corporate Taxation in the European Union and the Czech Republic. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2015, pp. 95. ISBN 978-80-248-3750-5.
 • MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Legal Certainty – Possible Problem of Tax Policy in Developed Countries? Politická ekonomie, 2015, 63(7), pp. 833-846.
 • MURÍN, Martin, Igor KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. The Importance of Tax Fairness in a National Economy. In: Soliman, K.S. (ed.). Proceedings of the 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. 2015, Norristown: IBIMA, pp. 230-239. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Studia Germanistika, Nr. 15/2014. Ostrava, 2014.
 • MACKOVÁ, Marie, Markéta MORAVCOVÁ, Barbora ZOUNKOVÁ, Barbora JANÁKOVÁ a Petra KUBÍČKOVÁ. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. Brno: Tribun, 2014. 72 s. ISBN 978-80-263-0862-1.
 • PILNÝ, Jaroslav, Jiří ŠTĚDRÝ, Aleš ŠVARC, Edvard EHLER, Igor ČIŽMÁR, Marie HOLUBOVÁ a Marie MACKOVÁ. Selektivní denervace karpu při řešení artrotického postižení zápěstí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, roč. 77, č. 3, s. 359-361. ISSN 1210-7859.
 • MACKOVÁ, Marie. Pohled české veřejnosti na paliativní péči. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2014, roč. 8, č. 1, s. 60-69. ISSN 1804-9095.
 • DOBRÍKOVÁ, Patricia a Marie MACKOVÁ. Identity of social worker in hospice. In: Social Work Identity in Europe. An Academic and Professional Debate. Trnava: Trnavská univerzita, 2014. s. 15-18. ISBN 978-80-8082-776-2.
 • MACKOVÁ, Marie, Barbora JANÁKOVÁ, Barbora ZOUNKOVÁ a Petra KUBÍČKOVÁ. Specifika perioperační péče u osob s tělesnou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014, s. 103-109. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • MACKOVÁ, Marie a Barbora ZOUNKOVÁ. Specifika perioperační péče u osob se zrakovou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014, s. 203-208. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Subjekty sociální ekonomiky poskytující sociální služby.  In  JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 9-15. ISBN 978-80-7464-536-5.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Milan ŽÁK. Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 5, s. 720-722.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Competitiveness of Countries in Global Environment. In Economic Policy in the European Union Member Countries XII. Karviná: OPF SU, 2014, s. 379-388. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana and Milan ŽÁK. Multinational Companies in the Czech Republic. Developmental Trends, Organization and Management, Culture and Responsibility. Politická ekonomie, 2014, 62(5), pp. 720-722. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Are More Competitive EU Countries Less Indebted? In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference Taxes in the World. Brno: European Association Comenius, 2014, pp. 59-67. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Tax Horizon in the OECD Countries. Politická ekonomie, 2014, 62(2), pp. 161-173.
 • KOTLÁN, Igor, Zuzana, MACHOVÁ a Daniel NĚMEC. Possibilities for the Use of Dynamic Modelling in Tax Law. In: Gaubova, G. ed. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Taxes in the World. Brno: European Association Comenius – EACO, 2014, pp. 103-115. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • MACEK, Rudolf, Igor, KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. How Does Tax Uncertainty Influence Economic Growth? In: Loster, T., Pavelka, T. eds. Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics. 2014, Slany: Melandrium, pp. 908-919. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. Expenditures on Collective and Individual Services: Discussion on the Classification of Government Expenditures with Regard to their Inclusion into Growth Models. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2014, 5(4), pp. 287-296.
 • MACKOVÁ, Marie. Palliative care for older people. In MACKOVÁ, Marie (ed.) Long term care of the elderly. Brno: Tribun EU, 2013. s. 52-76. ISBN 978-80-260-4057-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče o lidi s handicapem. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 2, s. 52-59. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, Marie. Etika publikování – quo vadis? Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 1, s. 25 -34. ISSN 1804-9095 .
 • MACKOVÁ, Marie. Dlouhodobá péče o nesoběstačné seniory a kvalita života jejich pečujících. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. 2013, roč. 7, č. 1, s. 18-24. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, Marie. Dříve vyslovená přání. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2013. Praha: Manus, 2013, s. 253-258. ISBN 978-8086571-18-8.
 • MACKOVÁ, Marie a Magda TALIÁNOVÁ. Psychosociální dopady lymfedému u pacientů s onkologickou diagnózou. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 446-449. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • TALIÁNOVÁ, Magda, Marie MACKOVÁ a Marie HOLUBOVÁ. Úskalí péče o pacienty s demencí. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 733-742. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče z pohledu obyvatel Šumperka. In: Sborník z VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: NCO NZO, 2013, s. 150-154. ISBN 978-807013-555-6.
 • GOJOVÁ, V., MALÍK HOLASOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š., LINDOVSKÁ, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a MIKULEC, M.  Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Eva KOTLÁNOVÁ. Teorie hospodářské politiky. Karviná: OPF SU, 2013. ISBN 978-80-7248-833-9.
 • TICHÁ, Michaela a kol. Průvodce psaním závěrečných prací (nejenom pro ekonomy). Ostrava: SOKRATES, 2013. ISBN 978-80-86572-77-2.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika a globalizace. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2013, s. 188-196. ISBN 978-80-225-3637-0.
 • KLIKOVÁ, Christiana. State, Economic Policy and Globalization. In Economic Policy in the European Union Member Countries XI. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2013, s. 105-113. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika a globalizace. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2013, s. 188-196. ISBN 978-80-225-3637-0.
 • KAŠTAN, Milan a Christiana KLIKOVÁ. Vztah ochrany práv duševního vlastnictví a konkurenceschopnosti ekonomiky. Acta Academica Karviniensia, 2013, 13(1), s. 71-82.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, selected papers. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2013, pp. 138-144. ISBN 978-80-7248-788-2.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Impact of the Tax Burden on the Living Standard in OECD Countries. Ekonomický časopis, 2013, 61(9), pp. 951-962.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 89 s. ISBN 978-80-86729-83-1.
 • MACHOVÁ Zuzana a Igor KOTLÁN. World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2012. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2013, 4(2), pp. 165-179.
 • MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Interaction of Taxation Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries. Politická ekonomie, 2013, 61(5), pp. 623-638.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Christiana, KLIKOVÁ, and Igor KOTLÁN. Corporate Tax Change: When Is Fiscal Policy Effective? In: Machová, Z. ed. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Taxes in the World. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Percepce paliativní péče českou veřejností. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2012, S2, s. 76-77. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, Marie. Péče o pozůstalé v hospicích. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2012, S2, s. 39-40. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, Marie a Jana MACKOVÁ. Pohled zdravotníků na bezdomovce. Ošetrovaťelstvo –teória, výskum, vzdělávanie. 2012, roč. 2, č. 3, s. 83-86. ISSN 1338-6263.
 • MACKOVÁ, Marie. Péče o pozůstalé v praxi. Diagnóza v ošetřovatelství – Supplementum. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2012, VIII., č. 2, s. 5-6. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie. Plánování péče u seniorů – rizika living will. In: Nové trendy v oboru – sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. s. 39-43. ISBN 978-80-8082-524-9.
 • MACKOVÁ, Marie a Jana MACKOVÁ. Hospicová péče o pozůstalé. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 498-501. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • MACKOVÁ, Marie a Marie LAZÁRKOVÁ. Bezdomovec v nemocnici. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 563-566. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M. a ULČÁKOVÁ, Š. Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise.  In:  Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Book of Abstracts. Kuopio: ERIS, 2012. ERIS, 2012. s. 53-53. ISBN 978-80-7464-164-0.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š. a KABELÁČOVÁ, M. Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – studentský výzkum. In: Evropské dny handicapu. 0strava. 2012.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation. In: Social Work & Society – Between Private, Public and the State. Bucharesti: TISSA. 2012.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. In X. Economic Policy in the European Union Member Countries X. Karviná: OPF, 2012, s. 227-234. ISBN 978-80-7248-780-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana, Igor, KOTLÁN a kol. Hospodářská politika. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ.  The Influence of Corporate Taxation on Economic Growth: The Failure of Tax Quota? Politická ekonomie, 2012, 60(6), pp. 743-763.
 • KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. World Tax Index: Methodology and Data. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2012, 3(2), pp. 19-33.
 • MACHOVÁ, Zuzana. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 75 s. ISBN 978-80-86729-81-7.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Understanding legal language and possibility of its optimizing in terms of psycholinguistics. Příspěvek na konferenci The 24th Biennial Congress on the Law of the World: National Legal Cultures in a Globalized World. Panel: LEGAL EDUCATUION. Praha, 2011.
 • MACKOVÁ, Marie a Magda HALAMOVÁ. Terminálně nemocný v ordinaci praktického lékaře. In: Sborník Praktický lékař a onkologická onemocnění. Brno: Protis, 2011, s. 55-56. ISBN 978-80-904650-4-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Studia Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-7248-730-1.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Dvě nové publikace o euru. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 4, s. 569-572. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Christiana. Euro: ano/ne?. E + M Ekonomie a management. 2011, roč. XIV, č. 3, s. 142. ISSN 1212-3609.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Fiscal Incentives and Economic Indicators in the Czech Republic. In Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? IX. Ostrava: 2011, s. 593-606. ISBN 978-80-248-2458-1.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Vybrané aspekty znalostní ekonomiky a Česká republika. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: EU, 2011, 8 s. ISBN 978-80-225-3208-2.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Projekt Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikatelskou sféru. In Nové trendy-nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE, 2011, 414-428 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Agregátní poptávka a nabídka v ČR na pozadí světové ekonomické krize. In Medzinárodné vztahy 2011 – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU 2011, s. 1171-1182. ISBN 978-80-225-3557-7.
 • KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. s. 136. ISBN  978-80-7248-730-1.
 • MACHOVÁ, Zuzana et al. Tax burden in OECD countries: WTI application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 131 s. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACHOVÁ, Zuzana, Milan, KAŠTAN, Lenka, JANIČKOVÁ a Igor KOTLÁN. Tax Burden in OECD Countries: WTI Application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, pp. 131. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální zranitelnost, handicap a paliativní péče. In: Aplikovaná etika –kontext a perspektívy. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2010. s. 281-291. ISBN 978-80-7097-735-4.
 • KLIKOVÁ, Christiana.  Přístupy největších politických stran ČR k řešení dopadů globální hospodářské krize v oblasti fiskální politiky. In: Medzinárodné vzťahy 2010 – aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU, 2010, s. 358-366. ISBN 978-80-225-3172-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Tomáš VERNER. Economic Growth and Developed Countries. Sympozium on Business Administration „Global Economic Crisis and Changes“. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-594-9
 • MACKOVÁ, Marie. Výuka thanatologie u zdravotnických povolání. In: Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovatelstve. Trnavská univerzita, Trnava, 2009, s. 27-29. ISBN 978-80-8082-308-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Komplementární péče o dětské onkologické pacienty. VI. Mezinárodní konference ošetřovatelství, Nové trendy v ošetřovatelské péči. Brno: NCONZO, 2009. s. 37-39. ISBN 978-80-7013-490-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Možnosti zapojení studentů do podpůrných paliativních programů.  In: Zborník z III. Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně, 2009, s. 131-133. ISBN 978-80-8075-376-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Living will v českém prostředí. In: Edukační sborník XXXIII.Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 168-169. ISBN 978-80-86793-12-2.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Význam podpory žáků s SPU v cizojazyčné výuce na základní škole pro jejich další vzdělávání. Sborník příspěvků mezinárodní konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno, 2008.
 • MACKOVÁ, Marie. Komplementární a alternativní terapie v léčbě bolesti. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2008, IV., č. 3, s. 22-23. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie.  Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 217-218. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Nové trendy ve výuce komunikace. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 118-120. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník v nemocničním multidisciplinárním týmu. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 219-222. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní tým není samozřejmostí In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 112-114. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 53-55. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolnické hnutí v hospicích. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, s. 50-52. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, Marie. Vzdělávání budoucích lékařů v zahraničí. In: Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 68-69. ISBN 978-80-244-2198-8.
 • MACKOVÁ, Marie. Proč vznikají nedorozumění v komunikaci sestra pacient? In: Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 189-190. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče pro seniory – hudba budoucnosti? In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, s. 67-69. ISBN978-80-02-02077-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Dopady systému vzdělávání na uživatele služeb In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, s. 76-77. ISBN 978-80-02-02077-6.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Perspektivy využití Moodle při výuce němčiny na základě zkušeností z výuky v mezinárodním týmu. Sborník příspěvků mezinárodní konference SILESIAN MOODLE MOOT 2008. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Dyslexie u dospělých a výuka cizího jazyka. Metodicko-didaktická doporučení pro vyučující němčiny. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • CIGÁNKOVÁ, S. a L. HALFAROVÁ. Studenti – dyslektici na vysoké škole a výuka němčiny. Sborník příspěvků mezinárodní konference Slunečnice aneb zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • MACKOVÁ, Marie. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2007, III., č. 7, s. 269-270. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, Marie. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: Katedra misijnej práce a dobrovolníctva – Trnava, Nadácia J. Murgaša, University of Scraton, 2007, s. 89-92.
 • MACKOVÁ, Marie. Má v hospici své místo i sociální pracovník? In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, s. 91-94. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolníci v hospici – klady a zápory. In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, s. 127-133. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, Marie. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? In: Ošetrovatelstvo. Teória, výskum a vzdelávanie. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, 2007, s. 278-282. ISBN 978-80-88866-43-5.
 • MACKOVÁ, Marie. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Multidisciplinární tým. Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006. s. 27 -29. ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, Marie. Dobrovolníci z pohledu klientů hospice. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 141-147. ISBN 80-244-1424-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Etika sociální práce v zařízeních sociální péče. In: Zborník prác XV. Celoslovenskej konferencie sestier. Bratislava: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2006, s. 70-72. ISBN 80-223-2253-9.
 • MACKOVÁ, Marie a Ivica, GULÁŠOVÁ. Zdravý životní styl jako prevence vyhoření. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, s. 186 – 187. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, Marie a Ivica, GULÁŠOVÁ. Podpora laických i profesionálních pečovatelů. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, s. 188 – 190. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, Marie. Role hospicového sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 27 – 29. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica a Marie, MACKOVÁ. Konflikty a překážky v komunikácii v interakcii sestra- pacient. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 14-16. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, BREZA, Ján a Marie, MACKOVÁ.  Úlohy komunitního ošetrovaťelstva v preventívnej starostlivosti u občanov Slovenskej republiky. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 46-47. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  História hospicových ošetřovatelských zariadeni. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 33-35. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  Sociálne aspekty komunitního ošetrovatelstva. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 38-40. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, Ivica, MACKOVÁ, Marie a Ján, BREZA.  Sestra v komunitním ošetrovatelstve. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, s. 44-46. ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, Marie. Spiritualita bolesti. In: Pacient a bolest, Aktuální otázky pojetí bolesti a její léčba. Šumperk, 2006, s. 5-6.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální dopady onemocnění zažívacího traktu. In: Liečebná výživa při ochoreniach tráviaceho traktu. Trenčianské Teplice: Sekcia asistentov výživy, Slovenská spoločnosť sestier a porodných asistentek, Organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2006, s. 35-37.
 • MACKOVÁ, Marie a Hana PINKAVOVÁ. Péče o laické pečovatele. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta ošetrovaťelstva a zdravotnických odborných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratoslave. Bratislava, 2006, s. 252-254.
 • HALFAROVÁ, Libuše. Výuka jazyků pro ekonomy s přihlédnutím ke specializacím oborů. Sborník příspěvků na mezinárodní vědecké konferenci Výuka práva pro ekonomy. Rožnov pod Radhoštěm, 2005.
 • MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník ve zdravotnictví. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, s. 40-42. ISBN 80-7013-422-4.
 • MACKOVÁ, Marie a Bedřich HAVELKA. Pracovník sociální péče. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, s. 35-37. ISBN 80-7013-422-4.
 • MACKOVÁ, Marie. Domácí násilí – zkušenosti z hospicové péče. In: Domácí násilí a zdravotně postižení – Sborník materiálů z celostátní konference. Praha: Centrum denních služeb o.s. ORFEUS, 2005, s. 83-84. ISBN 80-903519-2-1.