Základní vnitřní předpisy

Statut
Studijní a zkušební řád
Jednací řád Akademické rady
Disciplinární řád
Stipendijní řád

Směrnice

2016 Směrnice rektora č. 1/2016 Sazebník poplatků
2015 Směrnice rektora č. 3/2015 Podmínky studia absolventů vyšších odborných škol studujících bakalářské studijní programy
Směrnice rektora č. 2/2015 Upřesnění podmínek uznávání předmětů
Směrnice rektora č. 1/2015 Zásady pro vypracování bakalářské práce
2014

Směrnice rektora č. 5/2014 Realizace odborné praxe
Směrnice rektora č. 4/2014 Zveřejňování bakalářských prací
2012
2010
Směrnice rektora č. 4/2010 – Používání elektronické pošty VŠSS
Směrnice rektora č. 3/2010 – Pravidla užívání počítačové sítě VŠSS
Směrnice rektora č. 2/2010 – Klasifikace_zkoušek – zrušeno
Směrnice rektora č. 1/2010 – Studium_absolventů VOŠ – zrušeno
2009 Směrnice rektora č. 4/2009 – Sazebník poplatků
Směrnice rektora č. 2/2009 Volitelné předměty – zrušeno
2008

Vyhlášky

2017
 
2016
2015

Vyhláška rektora č. 5/2015 – Přihlašování studentů 2. ročníku studia k výuce volitelných předmětů pro akademický rok 2015/2016
Vyhláška rektora č. 3/2015Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programuSociální politika a sociální prácepro akademický rok 2015/2016

Vyhláška rektora č. 1/2015 – Výše poplatků za studium pro akademic. rok 2014/2015

2014
2013
2012
2011
Vyhláška rektora č. 2/2011 – Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí – zrušeno
2010
Vyhláška rektora č. 1/2010 – Volitelné předměty – zrušeno
2009 Vyhláška rektora č. 1/2009 – Pravidla přijímacího řízení – zrušeno

Rozhodnutí

2017
Rozhodnutí rektora č. 2/2017 – Výuka volitelných předmětů v 3. ročníku studijního programu Hospodářská politika a správa v akademickém roce 2017/2018
Rozhodnutí rektora č. 1/2017 – Neotevření kombinované formy studia bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce pro akademický rok 2016/2017
2016
Rozhodnutí rektora č. 2/2016 Volitelné předměty pro akademický rok 2016/2017
Rozhodnutí rektora č. 1/2016 – Den bez výuky
2015

Rozhodnutí rektora č. 4/2015 – Den bez výuky
Rozhodnutí rektora č. 3/2015 – Zrušení administrativního poplatku za přijímací řízení ke studiu pro akademický rok
Rozhodnutí rektora č. 2/2015 Volitelné předměty pro akademický rok 2015/2016
2014 Rozhodnutí rektora č. 2/2014 – Den bez výuky – zrušeno
Rozhodnutí rektora č. 1/2014 Volitelné předměty pro akademický rok 2014/2015 – zrušeno
2013 Rozhodnutí_rektora č.2/2013 – Volitelné_předměty – zrušeno
2012 Rozhodnutí_rektora č.1/2012 – Volitelné_předměty – zrušeno
2011 Rozhodnutí_rektora č.1/2011 – Volitelné_předměty – zrušeno
2010 Rozhodnutí_rektora č.1/2010 – Volitelné_předměty zrušeno