VZOROVÝ STUDIJNÍ PLÁN PRO STUDENTY, KTEŘÍ NASTOUPILI DO STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2016/17 A VÝŠE – platné od září 2016

 

 

Vzorový studijní plán kombinovaného bakalářského studia platný pro stávající studenty VŠSS
Platné od září 2008 – pro stávající studenty VŠSS

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
1a. Veřejná ekonomika a správa
1b. Management v sociální sféře

předmět
výukových
hodin
semestr
1 2 3 4 5 6
Mikroekonomie
14
6zk
Makroekonomie
14
6zk
Evropská integrace
12
5zk
Hospodářská politika
12
5zk
Sociální politika
12
5zk
Daně a daňová politika
12
5zk
Právo
12
5zk
Správní právo
12
5zk
Právo EU
12
5zk
Management
12
5zk
Projektový management
12
5zk
Peníze, banky a finanční trhy
12
5zk
Veřejné finance
12
5zk
Kvantitativní metody 1
12
5zk
Kvantitativní metody 2
12
5zk
Informatika
12
5zk
Psychologie a sociologie
12
5zk
Cizí jazyk 1
12
3z 3z 3z 5zk
Cizí jazyk 2
12
3z 3z 3z 5zk
celkem kreditů 29 27 26 18 10 5
  předmětů 6 6 6 4 2 1
  zkoušek 5 4 4 3 2 1

2a. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

předmět
výukových
hodin
semestr
1
2
3
4
5
6
Veřejná ekonomie
12
5zk
Ekonomika veřejného sektoru
12
5zk
Veřejná správa
12
5zk
Hospodářská politika EU
12
5zk
Regionální ekonomika a politika
12
5zk
Ekonomika municipalit
12
5zk
Informační systémy ve veřejné správě
12
5zk
Odborná praxe
8
5z 5z
Diplomový seminář
12
5z 5z
celkem kreditů 0 5 10 10 15 15
  předmětů 0 1 2 2 3 3
  zkoušek 0 1 2 2 1 1

3a. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

předmět
výukových
hodin
semestr
1
2
3
4
5
6
2 předměty
12+12
5zk 5zk
celkem kreditů 5 5
  předmětů 1 1
  zkoušek 1 1

1. Metody sociologického výzkumu
2. Marketing ve veřejné správě
3. Personální práce ve veřejné správě
4. Etika ve veřejné správě
5. Účetnictví

2b. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE

předmět
výukových
hodin
semestr
1
2
3
4
5
6
Politika zaměstnanosti
12
5zk
Ekonomika sociálních služeb
12
5zk
Právo pro sociální pracovníky
12
5zk
Krizové řízení
12
5zk
Sociální poradenství
12
5zk
Manažerské informační systémy
12
5zk
Hospodářská politika EU
12
5zk
Odborná praxe
8
5z 5z
Diplomový seminář
12
5z 5z
celkem kreditů 0 5 10 10 15 15
  předmětů 0 1 2 2 3 3
  zkoušek 0 1 2 2 1 1

3b. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE

předmět
výukových
hodin
semestr
1
2
3
4
5
6
2 předměty
12+12
5zk 5zk
celkem kreditů 5 5
  předmětů 1 1
  zkoušek 1 1

1. Sociální práce
2. Etika v sociální práci
3. Metody sociologického výzkumu
4. Regionální ekonomika a politika
5. Účetnictví

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:

z – zápočet
zk– zkouška
Číslo před zkratkou z, zk znamená počet kreditů.

POČET KREDITŮ, PŘEDMĚTŮ A ZKOUŠEK:

Semestr 1 2 3 4 5 6 Celkem
Kredity 29 32 36 28 30 25 180
Předměty 6 7 8 6 6 5 36
Zkoušky 5 5 6 5 4 3 28