doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

Zuzana Machová je rektorkou Vysoké školy sociálně správní. Habilitovala v oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Doktorské studium absolvovala v oboru Ekonomie, magisterské studium pak v programu Hospodářská politika a správa, a to na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Program Právo a právní věda absolvovala v magisterském studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působila nebo nyní externě působí také na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Zaměřuje se na problematiku veřejného sektoru a veřejných financí, projektového řízení, kvantitativních metod ekonomické analýzy, kvantitativního výzkumu, daňové optimalizace a finančního řízení obecně. V právní oblasti se věnuje zejména finančnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Působí nebo působila nejen v akademickém prostředí, ale také v managementu několika společností mimo jiné se specializací na projektové řízení. Vedle svých akademických aktivit vykonávala také právní praxi s mezinárodním prvkem. Publikovala více než dvacítku článků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Její h-index je roven 7. Je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií a vysokoškolských učebnic. Byla nebo je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů financovaných GA ČR, Evropskou unií, Hlávkovou nadací a dalšími. Působila jako manažerka mezinárodního týmu výzkumných pracovníků ze zemí OECD. Je členkou Oborové rady doktorského studia Masarykovy univerzity. Na této univerzitě, stejně jako na Mendelově univerzitě v Brně je externí školitelkou studentů doktorského studia, které zapojuje do výuky i vědecko-výzkumné činnosti. Dále je členkou České společnosti ekonomické a Advokátní komory ČR. V současnosti je také hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Její renomé a uznání mezinárodní komunitou je vyjádřeno nejen spoluprací se zahraničními členy Akademické rady Vysoké školy sociálně správní a zahraničními členy vědeckých výborů pořádaných konferencí, ale zejména jejím působením na úrovni koordinátorky spolupráce Vysoké školy sociálně správní s University of Cambridge v oblasti práce s mimořádně nadanými a znevýhodněnými studenty a zahraničních stáží pedagogů vysoké školy v Cambridge.

Konzultační hodiny: St 14:00 – 15:00 hod.

Kancelář: 301

Tel.: +420 553 401 167

Mob.: +420 739 205 552

E-mail: machova@vsss.cz